Witamy na stronie Virtus Mens!

Głównym celem Virtus Mens jest organizacja szkoleń dla szerokiego grona odbiorców. 

Zajmujemy się:

  • doskonaleniem umiejętności zawodowych nauczycieli,
  • organizacją szkoleń dla rodziców, 
  • prowadzeniem prelekcji dla uczniów.
  • prowadzeniem profesjonalnych szkoleń dla nauczycieli
  • pisaniem i konsultowaniem wniosków aplikacyjnych o środki unijne

 

Nasze szkolenia opieramy głównie o elementy praktyczne uzupełniając je wiedzą teoretyczną tylko w niezbędnym zakresie. W przypadku szkoleń dla nauczycieli proponujemy autorskie wzory dokumentów związanych z tematyką prowadzonych szkoleń.

 

Swoją ofertę kierujemy również do organów prowadzących, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, które byłyby zainteresowane pozyskiwaniem wiedzy i umiejętności w zakresie aplikowania o środki unijne. Oferujemy zarówno szkolenia w tym zakresie jak i przygotowanie wniosku na podstawie otrzymanych pomysłów lub zaproponowanie pomysłów z naszego banku projektów. Konsultujemy przygotowane wnioski przed ich złożeniem, pomagamy w negocjacjach  z Instytucją Pośredniczącą, pomagamy w realizacji i rozliczeniu wygranych projektów.

 

Zespół Virtus Mens tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem z zakresu:

  • profilaktyki uzależnień,
  • prawa oświatowego,
  • pozyskiwania, administrowania i rozli środków unijnych,
  • pracy z trudną młodzieżą,
  • przestępczości nieletnich,

 

W jego skład wchodzą pedagodzy, dyrektorzy szkół, policjanci, prawnicy, doradcy zawodowi. Są to osoby posiadające praktyczną wiedzę w zakresie omawianych tematów co pozwala utrzymać najwyższą jakość proponowanych szkoleń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt:


VIRTUS MENS

tel. 792-252-747

e-mail: virtus.mens@interia.pl
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE: