TEMAT: Odpowiedzialność prawna osób
nieletnich i małoletnich 

 • przepisy prawa dotyczące nieletnich i małoletnich,
 • realizacja obowiązku szkolnego,
 • procedury związane z prowadzeniem czynności
  w przypadku popełnienia czynu karalnego przez
  nieletniego,
 • procedury związane z prowadzeniem czynności
  w przypadku ujawnienia przejawu demoralizacji,
 • konsekwencje prawne jakie mogą być zastosowane
  wobec osób nieletnich i małoletnich

Czas trwania: dwie godziny lekcyjne 

Prowadzący: policjant, wieloletni specjalista referatu ds. nieletnich

Koszt: 5zł od uczestnika, (szkolenie może być opłacano ze składek uczniowskich, funduszu Rady Rodziców, środków miejskich) 

Uwagi: szkolenie odbywa się w grupach 20-25 osobowych, minimalna liczba grup w danym dniu wynosi 2 

Kontakt:


VIRTUS MENS

tel. 792-252-747

e-mail: virtus.mens@interia.pl
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE: